Per a preguntes, comentaris, dubtes, felicitacions o crítiques, ens pots localitzar fàcilment:

Oficina tècnica:
93 135 24 48
(de 9 a 14h)

Via Whatsapp:
656 565 722
(de 9 a 14 h)

Aquest Vellefrú prefereix xerrar per telèfon que enviar un missatge